Bollen Medisch Advies

Privacy Statement

Bollen Medisch Advies (www.bollenmedischadvies.nl), hierna te noemen: BMA, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69669651, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe BMA met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

BMA adviseert belangenbehartigers over de medische aspecten van letselschade, arbeidsongeschiktheid en medische aansprakelijkheid. BMA krijgt medische informatie ter beoordeling aangeleverd via iletsel (www.iletsel.nl). 

 

BMA adviseert via iletsel aan meerdere belangenbehartigers die aangesloten zijn bij letselteam (www.letselteam.com); een gebruikersovereenkomst is afgesloten. De persoonsgegevens worden aangeleverd en beheerd in iletsel door de belangenbehartiger. 

 

BMA deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

 

Cliënt heeft de mogelijkheid op inzage, aanvulling, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. In geval van verwijdering van gegevens wordt een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt gegevens zijn verwijderd. De gegevens worden door de belangenbehartiger bewaard, in de regel 10 jaar na afronding van de zaak (en langer indien een voorbehoud wordt opgenomen). 

 

Bij vragen over privacy en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@bollenmedischadvies.nl

info@bollenmedischadvies.nl

06 37 33 39 72
Postbus 76509
1070 HC Amsterdam
KvK 80506070