Bollen Medisch Advies

Letselschade en medische
aansprakelijkheid

Snel en deskundig advies in begrijpelijke taal

Bollen Medisch Advies

Bollen Medisch Advies is gespecialiseerd in de medische aspecten van letselschade en medische aansprakelijkheid. We werken uitsluitend voor belangenbehartigers van letselschadebureaus die zijn aangesloten bij Letselteam en die gebruikmaken van iLetsel voor de verwerking van letselschadedossiers. Onze medisch adviseurs zijn ervaren, leveren snel, zijn accuraat en zorgen voor korte en bondige adviezen in begrijpelijke taal. Medisch jargon wordt vermeden of uitgelegd. Het doel van het medisch advies is om de medische informatie inzichtelijk te maken voor zowel de belangenbehartiger als voor het slachtoffer.

SNELLE LEVERING

RUIME ERVARING

KORT EN BONDIG ADVIES

DUIDELIJKE TAAL

Medisch advies

De medisch adviseur beoordeelt de informatie in het dossier en vertaalt dit in een medisch advies. Het advies behandelt de ontvangen medische en niet-medische stukken en geeft vervolgens een korte samenvatting hiervan. In de beschouwing wordt ingegaan op het verband tussen de klachten en het ongeval of wordt aangegeven of de behandeling volgens de professionele standaard is verricht. Vervolgens wordt aangegeven of er sprake is van beperkingen of een percentage blijvende invaliditeit. Tenslotte worden de prognose en het vervolgbeleid aangegeven. Indien nodig, zal een expertiseonderzoek worden aangevraagd.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Letselschade

Wij adviseren belangenbehartigers (aangesloten bij letselteam.nl) over de medische afhandeling van een letselschadeclaim. Onze medisch adviseurs hebben ruime ervaring in het beoordelen van de gevolgen van een ongeval, ook bij niet-objectiveerbaar letsel. We beschikken over expertise op verschillende vakgebieden, waaronder verzekeringsgeneeskunde, huisartsgeneeskunde en orthopedie.

Medische aansprakelijkheid

Belangenbehartigers (aangesloten bij letselteam.nl) kunnen ons inschakelen voor medisch advies in gevallen van medische aansprakelijkheid. Er zal zorgvuldig beoordeeld worden of er sprake is van een medische fout, of deze fout verwijtbaar is en of dit geresulteerd heeft in restschade. Waar nodig maken we gebruik van ons netwerk van medisch specialisten.

“ Voor ons is het belangrijk dat het medisch advies bruikbaar is voor de opdrachtgever en dat de consequenties van het ongeval duidelijk zijn voor het slachtoffer. ”

- Liesbeth Bollen -

Letselteam en iLetsel

Letselteam is een platform waarbij ruim 150 letselschadespecialisten zijn aangesloten. Samen vormen zij het grootste en meest ervaren rechtshulpverleningsteam voor letselschade in Nederland. Voor de verwerking van letselschadedossiers wordt gebruik gemaakt van iLetsel. iLetsel is een internetbased/cloudbased (digitaal) systeem waarin alle dossiergegevens worden opgeslagen en uitgewisseld kunnen worden, waaronder ook het medisch advies. Op deze manier hoeft de medische informatie niet per post of per email verstuurd te worden, zodat de communicatie op een veilige en snelle manier kan plaatsvinden. Cliënten kunnen zelf ook inloggen in het systeem en de voortgang van het dossier bekijken.

Opdrachtgevers

info@bollenmedischadvies.nl

06 37 33 39 72
Postbus 76509
1070 HC Amsterdam
KvK 80506070